Landbouwgrond zal na 25 of 30 jaar wel eens heel heterogeen onder zonnepanelen vandaan kunnen komen.

Dat veronderstelt de Wageningse bodemspecialist prof. Coen Ritsema. “Alle regen is 30 jaar lang op een deel van de grond terechtgekomen. Je hebt dan banen waar het altijd droog is geweest en stroken waar extreem veel water is terechtgekomen. Ik verwacht daarvan een groot effect op de fysische, chemische en biologische toestand van de bodem.”

Effect van zonnepanelen op landbouwgrond

De vraag naar het effect van langjarig zonnepanelen op een perceel is aan de orde nu energiebedrijven in het hele land bij boeren de deur plat lopen op zoek naar locaties om grootschalige zonneparken op landbouwgrond aan te leggen. Daarvoor worden, afhankelijk van de omstandigheden, huurvergoedingen geboden van € 4.000 tot soms ver boven € 6.000 per hectare per jaar.

Behalve dat er veel fiscale vragen zijn, is er onder boeren ook zorg over de vraag in hoeverre de grond na afloop nog voor landbouw geschikt is.


Dit is een interessant, maar ontontgonnen onderzoeksgebied

Ritsema benadrukt dat hij slechts een beredeneerde inschatting van de effecten kan geven. Een op onderzoek gebaseerd antwoord is er niet. “Dit is een interessant, maar ontontgonnen onderzoeksgebied. Ik kan voorlopig naar het effect van een zo lange grondbedekking alleen maar gissen. Je zou om te beginnen kunnen gaan kijken naar waar al enkele jaren zonnepanelen liggen.”

Grond om te Boeren

Op het akkerbouwevent Grond om te Boeren (GOTB) in het Gelredome in Arnhem houdt Nuon een inleiding over de mogelijkheden voor akkerbouwers iets met zonneakkers te doen.